Lansarea iMMart

Asociaţia Centrul de Inovație și Creație „iMMart” este o structură de Economie Socială care a implementat proiectul POSDRU/173/6.1/S/148909 „Paşi spre incluziunea profesională prin dezvoltarea economiei sociale”, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Sâmbătă, 19 decembrie 2015, în comuna Moisei din judeţul Maramureş, a avut loc conferinţa de lansare a Structurii de Economie Socială, eveniment la care au participat reprezentanţi ai beneficiarului, precum şi reprezentanţi ai unor instituţii cu responsabilităţi în domeniul administraţiei publice locale. În cadrul conferinţei, au fost prezentate procesul implementării, rezultatele şi investiţiile implicate de proiect.

Scopul asociației este promovarea incluziunii sociale a persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile din regiunile Nord-Vest și Nord-Est, prin creșterea oportunităților de ocupare a acestora. Pentru atingerea scopului, asociația şi-a propus mai multe obiective, între care: desfășurarea unor activități economice, cu caracter accesoriu și strâns legate de scopul principal al asociației, în principal cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste; fabricarea de articole textile; crearea de locuri de muncă pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din regiunile Nord-Vest și Nord-Est ale României; derularea unor programe culturale, de integrare socială şi de agrement; precum şi diverse activități educative.

Mai exact, Centrul de Inovație și Creație „iMMart” pune la dispoziţia beneficiarilor săi spaţiul şi specialiştii necesari pentru desfăşurarea de ateliere de creaţie cu şi pentru tinerii, copiii şi femeile din comunităţile locale şi limitrofe structurii de economie socială, reuşind astfel să atingă trei mari deziderate: sprijinirea comunității, păstrarea tradiției şi implicarea tinerilor prin activități educative. În atelierele organizate de „iMMart” se vor folosi materii prime naturale, ce respectă specificul local, astfel rezultând articole vestimentare, decorative şi de design interior inspirate din modelele populare şi motivele ornamentale maramureşene, care vor putea apoi fi valorificate.

Gabriela LUPŞA,
Preşedinte
Centrul de Inovație și Creație
iMMart

Tel.: 0722 642 038
contact@immart.ro

 

 

 

Din aceeaşi categorie

Pe parcursul lunii august 2017, am desfăşurat atelierul de creaţie pentru copii  “Să coasem pe...

Meşteşugul prelucrării lemnului este o activitate cu tradiţie în Maramureş. În săptămâna Şcoala...

Marţi, 16 august 2016, am avut plăcerea să fim gazda microevenimentului “Întâlnire cu meșteri...

Răspunde