Asociaţia

Asociaţia:

Asociaţia noastră este o structură de economie socială ce îşi propune să promoveze incluziunea socială a persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile din Maramureş.
Colectivul numără în prezent 9 membri, dintre care 6 din grupul ţintă, care au beneficiat de specializare în cadrul organizaţiei noastre, dar şi prin participarea la cursuri de perfecţionare.

Valorificând zestrea culturală şi ethosul tradiţional al locului, dorim sa identificăm, iniţiem şi desfăşurăm activităţi de susţinere a procesului de dezvoltare durabilă a comunităţii din care suntem parte.

Echipa:

În acest moment, asociaţia noastră are 9 angajaţi, dintre care 6 sunt persoane care aparţin grupului ţintă.

echipa_immart

Misiune:

Ne-am propus să încurajăm viitoarele generaţii să gândească şi să muncească în spiritul tradiţional al locului, pentru ca această bogăţie culturală să nu se piardă, ci să rămână şi pe mai departe o trăsătură identitară definitorie.

Viziune:

Vrem să contribuim la redescoperirea şi transmiterea zestrei acestor locuri, prin întoarcerea la tradiţiile, obiceiurile şi meştesugurile cu specific local, instruind oameni ai locului să creeze produse ce valorifică acest potenţial.

Valori:

Principalele valori care stau la baza activităţii noastre sunt respectul faţă de tradiţie, competenţa profesională, inovaţia şi dinamismul.
Totodată, recunoaştem şi apreciem competitivitatea, motivaţia, performanţa şi respectul reciproc.

modele_immart