Proiecte

* folosind materii prime naturale, ce respectă specificul local, dorim să creăm, împreună cu voi, articole vestimentare, decorative şi de design interior inspirate din modelele populare, respectiv motivele ornamentale maramureşene şi româneşti;
* valorificând şi îmbinând stilul tradiţional cu cel modern, vrem să creăm broderie personalizată de care să vă mândriţi şi prin care să contribuim la păstrarea specificului tradiţional şi transmiterea frumosului la generaţiile viitoare;

* ateliere de creaţie cu şi pentru tinerii, copiii şi femeile din comunităţile locale şi limitrofe structurii economiei sociale;
* asistenţă în dezvoltarea competenţelor profesionale a oamenilor locului;
* servicii de asistenţă în elaborarea de planuri, strategii, măsuri pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, pornind de la resursele locale şi specificul zonei — tradiţii, obiceiuri, meşteşuguri;
* iniţierea şi promovarea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ şi cu autorităţile locale şi judeţene;
* organizarea de târguri şi expoziţii locale cu exponate tradiţionale provenite din gospodăriile oamenilor locului, dar şi cu cele produse în cadrul iMMart;
* conferinţe, simpozioane, dezbateri, seminarii, expoziţii şi evenimente culturale, în scopul atragerii de fonduri care să sprijine promovarea tradiţiei locului şi culturii maramureşene.