IMPLICĂ-TE

Sprijină activităţile noastre:

  • ateliere de creaţie cu şi pentru tineri, copii şi femei din comunităţile locale şi limitrofe structurii economiei sociale;
  • asistenţă în dezvoltarea competenţelor profesionale a oamenilor locului;
  • servicii de asistenţă în elaborarea de planuri, strategii, măsuri pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, pornind de la resursele locale şi specificul zonei — tradiţii, obiceiuri, meşteşuguri.

 

  • Dacă eşti persoană fizică:

Poţi să contribui prin direcţionarea a 2% din impozitul pe salariu, pensie sau activităţi independente.  NU TE COSTĂ NIMIC! Suma reprezintă parte din impozitul care s-a virat deja la bugetul de stat în anul 2016 şi care poate fi direcţionată către o entitate non-profit.

  1. Dacă eşti salariat sau pensionar, descarcă declaraţia 230 precompletată cu datele noastre de AICI, completează datele tale personale la secţiunea I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI, bifează la secţiunea II. Tipul de venit (salariu sau pensie), semnează la Semnătură contribuabil, printează pagina 1 în două exemplare. Un exemplar se depune la Administraţia Financiară de care aparţii cu domiciliul până la data de 25 mai 2017, iar un exemplar rămâne la tine.
  2. Dacă realizezi venituri din activităţi independente, PFA sau din alte surse decât cele salariale, descarcă şi completează declaraţia 200 de AICI în 2 exemplare, din care un exemplar se depune la Administraţia Financiară de care aparţii cu domiciliul până la data de 25 mai 2017, iar un exemplar se păstrează pentru contabilitate.

Nu trebuie să îţi faci griji dacă nu cunoşti valoarea sumei care corespunde procentului de 2% din impozitul tău, deoarece aceasta va fi calculată de către organele fiscale.

Dacă doreşti să depunem noi acest formular la Administraţia Financiară, în numele tău, poţi să îl scanezi şi să ni-l trimiţi pe e-mail la: contact@immart.ro sau poţi veni la noi la sediu, unde îţi punem la dispoziţie formulare tipărite şi te ajutăm să îl completezi.

În cazul în care doreşti să completezi declaraţia direct la Administraţia Financiară sau să descarci formularul de pe site-ul ANAF, va trebui să completezi tu datele noastre:

 

Denumire entitate nonprofit:  ASOCIAŢIA CENTRUL DE INOVAŢIE ŞI CREAŢIE
Cod de identificare fiscal
ă a entităţii nonprofit:  34541426
Cont bancar (IBAN):  RO79 BTRL RONC RT02 9740 7801.

 

2) Dacă reprezinţi o persoană juridică şi doreşti să sprijini activitatea noastră, poţi să contribui conform Codului Fiscal, prin încheierea unui contract de sponsorizare pentru anul în curs.  Suma din contract nu reprezintă o cheltuială în plus pentru societate dacă se încadrează la nivelul valorii minime dintre următoarele:

– valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri , această limită se determină potrivit normelor;

–  valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Astfel, societatea va trebui să realizeze la momentul redactării contractului o estimare a valorii cotei de 20%, deoarece sponsorizarea trebuie să fie înregistrată în contabilitate în anul pentru care se face plata impozitului. Suma ce urmează a fi donată este considerată cheltuială nedeductibilă şi se constituie ca un credit fiscal. Nu afectează baza de impozitare. În momentul plăţii impozitului pe profit către ANAF, se va achita doar restul din impozit.

Te rog sa ne soliciţi un model de contract de sponsorizare la adresa de email contact@immart.ro.

 

Îţi mulţumim pentru implicare !